PHP Classes

File: resize.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Muharrem ERIN   KG Image Resizer Thumbnail Class   resize.php   Download  
File: resize.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Create image file
Class: KG Image Resizer Thumbnail Class
Resize images to generate thumbnails
Author: By
Last change:
Date: 15 years ago
Size: 591 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?PHP
require_once('kgResizer.class.php');

$kgResizer =& new kgResizer();
$kgResizer -> resizer_set('./', 'no_image.gif', '100', '75', '255,255,255', 'advancedsettings.png', '300', '225', 'yeni_isim.png');
/*
resizer_set fonksiyonu argümanları (sırayla)
1 - kök dizin
2 - resim bulunamadığı takdirde gösterilecek resim
3 - varsayılan genişlik
4 - varsayılan yükseklik
5 - boyutlandırmadan sonra arta kalan kısımlardaki arkaplan rengi
6 - istenilen genişlik
7 - istenilen yükseklik
8 - tarayıcı üzerinde resim kaydedilirken hangi isimle kaydedilecek
*/
?>